Проект

Проект: „По-малко отпадъци, повече стойност“ с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Договор № 2021/587819 Наименование на процедура: „Иновации в зелена индустрия“

Цели на проекта: Общата цел на проекта е повишена конкурентоспособността, печалбата, търговския оборота и производствения капацитета на „СТАНДАРТ ПАРКЕТ – 97“ ООД, като същевременно се намали използването на суровини, потреблението на електрическа енергия, генерираните отпадъци, времето за производство на единица продукт и като цяло производствените разходи.

Кратко описание на проекта:

Инвестиция в закупуване и инсталиране на два броя високоефективни машини за дървообработване, използващи най-новите налични технологии, а именно: Оптимизиращ циркуляр и Автомат за рендосване и профилиране с автоматична система за подаване. Обща стойност на проекта: 329 000 евро, от които 197 000 евро безвъзмездна финансова помощ.

Начало на проекта: 10.02.2022 г.

Край на проекта: 30.09.2023 г.

Документи за ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ/ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА