Пелети

Пелетите са вид твърдо гориво, произведено от дървесни отпадъци при производството или преработката на дървесни продукти. Производството на пелети включва няколко етапа: смилане на дървесина, сушене, фино смилане, пресоване, охлаждане и опаковане или съхранение, както при използването на сухо дърво. Също така е възможно да се наложи добавянето на вода към дървесните пелети. Пелетите могат да бъдат изработени от комбинация от различни видове дървесина (бук, бор, дъб и др.).

Самото производство и фактът, че са произведени от отпадъчни материали, ги прави екологични, за да спасят природата (вече не се секат дървета за тяхното производство). Освен това, пелетите се произвеждат от други материали като слама, слънчоглед (отпадъчните материали от производството на олио) и др. Предимствата на използването на пелети са усещането за естествена топлина, както и чистотата и комфорта при използването на електроенергия. Горелки, камини или печки се използват с напълно автоматизирано осветление, зареждане с гориво и сервизно обслужване на отпадъци.

Стаята, където се намира камината, е почти неразличима от другите чисти помещения (няма миризма, няма прах, няма прекомерно затопляне). Съществуват обаче някои условия за използването на пелети: пространство за съхранение на пелети и периодично зареждане с гориво. Характеристиките на пелетите зависят от тяхната калорична стойност, състав, размер и влажност. Размерът варира от малки цилиндрични частици с размери 2-5 cm и диаметър 0.5-1 cm.

Пелетите са разделени в няколко класове и подкласове:

  • Клас A - най-висок клас чиста дървесина (хомогенна или смес) с висока калоричност, ниска остатъчна пепел след употреба, ниски нива на замърсяване и вредни газове.
  • Клас B - по-нисък клас смеси (кора или други вещества) с по-ниска калоричност и повече пепел след употреба, както и по-високи нива на замърсяване и вредни газове.

Най-честите продажби включват торби от по 15 кг. Цените варират от цената за торба и килограм до цена на тон.

Пелетите на Naturpan са гарантиран клас А.